026_34217097
026_34217097
آگهی های ایران » زنجان
<>
آخرین آگهی های ایران » زنجان

آخرین آگهی ها 
1400/2/28

فیلتر اتاق رنگ (Ceiling Room)


فیلتر اتاق رنگ (Ceiling Room)

وجود ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ تهویه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرآﻣﺪ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر مهم و ﺣﯿﺎﺗﯽ در اتاق های رﻧﮓ است .
به گونه ای که نبود ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻋﻼوه ...


نوید فیلتر ، ایران::زنجان ،تلفن:09388007830