۰۲۶_۳۴۲۱۷۰۹۷
۰۲۶_۳۴۲۱۷۰۹۷
آگهی های ایران » لرستان
<>
آخرین آگهی های ایران » لرستان

آخرین آگهی ها 
1400/6/2

انبار پاش دامی برای کود دهی مزرعه


انبار پاش دامی برای کود دهی مزرعه

انبار پاش دامی برای کود دهی مزرعه
انبار پاش دامی یا همان ماشین کود پخش کن برای مزرعه تولید تیداپارس. روش مصرف کود دامی (کود حیوانی) در ...


گروه صنعتی تیداپارس ، ایران::لرستان ،تلفن:۰۹۹۰۴۸۲۳۴۳۶