026_34217097
026_34217097
آگهی های ایران » کرمانشاه
<>
آخرین آگهی های ایران » کرمانشاه

آخرین آگهی ها 
1400/11/5

تخمه خام تازه آفتابگردان سنقری


تخمه خام تازه آفتابگردان سنقری

فروش عمده تخمه تازه آفتابگردان
بوجاری شده و تمییز
محصول تازه
درشت مغز و یکدست
داخل گونی
تخمه خام
عالی
مخصوص بذر و خوراکی
انواع تخمه سنقری ...


سعید قیسوندی کشاورز ، ایران::کرمانشاه ،تلفن:09184487496