026_34217097
026_34217097
تازه ترین مطالب بازار کار >> کاریابی
تازه ترین مطالب 
چرا آمار در بازاریابی بکار می رود؟


برای شناسایی روند بازار و ارزیابی و اندازه گیری پتانسیل موفقیت برنامه های بازاریابی ، از آمار در بازاریابی استفاده می شود.


تاریخ درج مطلب: 1399/11/27

آخرین آگهی های بازار کار » کاریابی

آخرین آگهی ها 
1399/3/25

فرصت عالی اشتغال در آلمان


فرصت عالی اشتغال در آلمان

کاریابی بین المللی خیام
فرصت ویژه اشتغال برای افراد دارای مدرک دیپلم فنی و وفوق دیپلم فنی
گشایشی در بازار کار آلمان برای افراد فاقد مدرک دانشگاهی
...


کاریابی بین المللی خیام ، ایران »» خراسان رضوی ،تلفن:05142255150