026_34217097
026_34217097
آگهی های ایران » چهارمحال و بختیاری
<>
آخرین آگهی های ایران » چهارمحال و بختیاری

آخرین آگهی ها 
1400/5/30

فروش کودپاش پشت تراکتوری مزرعه


فروش کودپاش پشت تراکتوری مزرعه

کودپاش پشت تراکتوری مزرعه
کودپاش پشت تراکتوری مزرعه برای کود دهی سریع مزارع. کود دامی با دقت در سطح مزارع پخش می شود و به عنوان کود ...


گروه صنعتی تیداپارس ، ایران::چهارمحال و بختیاری ،تلفن:09904823436