۰۹۹۱۹۷۳۳۳۵۰
۰۹۹۱۹۷۳۳۳۵۰

تعرفه تبلیغات

جدول تعرفه آگهی ها
گروهنوع آگهیقیمتسفارش
عادیآگهی عادی۰ ریالسفارش
توضیح: آگهی های عادی (توان 0) را نمی توان لینکدار نمود و پنجره تماس ندارند و در تمام صفحات دیرتر از آگهی های طلائی ، نقره ای و برنزی لود می شوند.
برنزیآگهی برنزی (توان ۱)۲۰۰,۰۰۰ ریالسفارش
توضیح: آگهی های برنزی (توان ۱) دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های رایگان لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی برنزی (توان ۱) خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 5 عکس ایجاد نمایید.
برنزیآگهی برنزی (توان ۲)۴۰۰,۰۰۰ ریالسفارش
توضیح: آگهی های برنزی (توان ۲) دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های برنزی (توان ۱) لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی برنزی (توان ۲) خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 6 عکس ایجاد نمایید.
برنزیآگهی برنزی (توان ۳)۶۰۰,۰۰۰ ریالسفارش
توضیح: آگهی های برنزی (توان ۳) دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های برنزی (توان ۲) لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی برنزی (توان ۳) خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 8 عکس ایجاد نمایید.
نقره ایآگهی نقره ای (توان ۴)۸۰۰,۰۰۰ ریالسفارش
توضیح: آگهی های نقره ای (توان ۴) دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های برنزی (توان ۳) لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی نقره ای (توان ۴) خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 8 عکس ایجاد نمایید.
نقره ایآگهی نقره ای (توان ۵)۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالسفارش
توضیح: آگهی های نقره ای (توان ۵) دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های نقره ای (توان ۴) لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی نقره ای (توان ۵) خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 9 عکس ایجاد نمایید.
نقره ایآگهی نقره ای (توان ۶)۱,۲۰۰,۰۰۰ ریالسفارش
توضیح: آگهی های نقره ای (توان ۶) دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های نقره ای (توان ۵) لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی نقره ای (توان ۶) خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 10 عکس ایجاد نمایید.
طلاییآگهی طلائی (توان ۷)۱,۴۰۰,۰۰۰ ریالسفارش
توضیح: آگهی های طلائی (توان ۷) دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های نقره ای (توان ۶) لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی طلائی (توان ۷) خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 11 عکس ایجاد نمایید.
طلاییآگهی طلائی (توان ۸)۱,۶۰۰,۰۰۰ ریالسفارش
توضیح: آگهی های طلائی (توان ۸) دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های طلائی (توان ۷) لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی طلائی (توان ۸) خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 12 عکس ایجاد نمایید.
طلاییآگهی طلائی (توان ۹)۱,۸۰۰,۰۰۰ ریالسفارش
توضیح: آگهی های طلائی (توان ۹) دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های طلائی (توان ۸) لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی طلائی (توان ۹) خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 13 عکس ایجاد نمایید.
توجه:
  1. مدت زمان درج آگهی تاثیری در هزینه آگهی ندارد.
  2. همه آگهی ها را بصورت رایگان می توانید تمدید کنید.
  3. در صورت ارتقاء آگهی فقط مابه التفاوت هزینه های دو توان محاسبه می شود.
  4. تمام آگهی های موجود در بسته های تبلیغاتی شامل یکبار بروز رسانی اولیه هستند.
برای مشاهده تعرفه های هر نوع بنر، مدت مورد نظرتان را از منوی پائین افتادنی زیر انتخاب نمایید:


جدول تعرفه بنرها
نوع بنرمدت درجقیمتقیمت با تخفیف ویژههزینه طراحیسفارش
تبلیغات بنری نوع Eیک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد ۶۰۰,۰۰۰ ریالتخفیف ویژه ندارد۸۰۰,۰۰۰ ریالسفارش
تبلیغات بنری نوع Dیک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد ۷۰۰,۰۰۰ ریالتخفیف ویژه ندارد۸۰۰,۰۰۰ ریالسفارش
تبلیغات بنری نوع Cیک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد ۸۰۰,۰۰۰ ریالتخفیف ویژه ندارد۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالسفارش
تبلیغات بنری نوع Bیک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالتخفیف ویژه ندارد۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالسفارش
تبلیغات بنری نوع Aیک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالتخفیف ویژه ندارد۶۰۰,۰۰۰ ریالسفارش
سایر تعرفه ها
تعرفه سفارش هر رپورتاژ آگهی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعرفه هر بار بروز رسانی آگهی ها ۲۰,۰۰۰ ریال

دسته بندی تبلیغات در وب سایت آگهی سازه دات کام

تبلیغات از طریق سفارش آگهی


بطور کلی در وب سایت آگهی سازه آگهی ها چهار دسته اند:
  1. آگهی های عادی
  2. آگهی های برنزی
  3. آگهی های نقره ای
  4. آگهی های طلایی

1) آگهی های عادی: آگهی های عادی را نمی توان لینکدار نمود و پنجره تماس ندارند و در تمام صفحات دیرتر از (آگهی های طلائی ، نقره ای و برنزی) لود می شوند.


2) آگهی های برنزی: آگهی های برنزی را می توان لینکدار نمود و دارای پنجره تماسند .این آگهی ها در تمامی صفحات بالاتر از آگهی های عادی نمایش داده می شوند.


3) آگهی های نقره ای: آگهی هایی که دارای پنجره تماسند و می توان آنها را لینکدار نمود.این آگهی ها در تمامی صفحات بالاتر از آگهی های برنزی نمایش داده می شوند.


4) آگهی های طلایی: آگهی هایی که دارای پنجره تماسند و می توان آنها را لینکدار نمود.این آگهی ها در تمامی صفحات بالاتر از آگهی های نقره ای نمایش داده می شوند.

تبلیغات از طریق سفارش رپورتاژ آگهی


تبلیغات از طریق رپورتاژ آگهی یکی از راه های بسیار خوب برای افزایش سئو و بازدید سایت می باشد. در این نوع تبلیغات شما مطلب جذابی را که در آن تعدادی لینک به سایت خود داده اید، در وب سایت های دیگر منتشر می کنید. در صورتیکه که تمایل دارید در وب سایت آگهی سازه رپورتاژ آگهی تان را منتشر نمایید همین حالا با ما تماس بگیرید.

تبلیغات از طریق سفارش بنر


بطور کلی در وب سایت آگهی سازه پنج نوع تبلیغات بنری وجود دارد.
نوع E در این نوع از تبلیغات بنری ، تصویر تبلیغات بنری شما کنار اخبار سایت در سمت راست صفحه اصلی و تمام صفحاتی که اخبار سایت وجود دارند در ابعاد استاندارد ۱۲۰*۱۲۰ پیکسل ، ۱۲۵* ۱۲۵ پیکسل و ۱۴۰*۱۴۰ پیکسل نمایش داده می شود. تصویر تبلیغات بنری شما حداکثر می تواند دارای ابعاد ۱۴۰*۱۴۰ پیکسل باشد.
نوع D در این نوع از تبلیغات بنری ، تصویر تبلیغات بنری شما در سمت چپ صفحه اصلی وصفحات تماس با ما ، راهنمای سایت ، شرایط استفاده، ورود به سایت و ثبت نام و همچنین صفحه گروه مربوطه و زیر تبلیغات بنری نوع B در ابعاد استاندارد ۱۲۰*۱۲۰ پیکسل ، ۱۲۵* ۱۲۵ پیکسل و ۱۴۰*۱۴۰ پیکسل نمایش داده می شود. تصویر تبلیغات بنری شما حداکثر می تواند دارای ابعاد ۱۶۰*۱۶۰ پیکسل باشد.
نوع C در این نوع از تبلیغات بنری ، تصویر تبلیغات بنری شما در صفحه اصلی زیر اسلایدر آگهی های تواندار یا ویژه و در صفحه گروه مربوطه زیر آخرین آگهی ها در ابعاد استاندارد ۶۰*۴۶۸ پیکسل نمایش داده می شود. تصویر تبلیغات بنری شما حداکثر می تواند دارای ابعاد ۱۰۰*۷۰۰ پیکسل باشد.
نوع B در این نوع از تبلیغات بنری ، تصویر تبلیغات بنری شما در سمت چپ صفحه اصلی وصفحات تماس با ما ، راهنمای سایت ، شرایط استفاده، ورود به سایت و ثبت نام و همچنین صفحه گروه مربوطه زیر بخش پرداخت آنلاین ، در ابعاد استاندارد ۲۴۰*۱۲۰ پیکسل و ۱۵۰* ۱۸۰ پیکسل نمایش داده می شود. تصویر تبلیغات بنری شما حداکثر می تواند دارای ابعاد ۳۰۰*۱۸۰ پیکسل باشد.
نوع A بهترین نوع تبلیغات بنری در وب سایت آگهی سازه می باشد. سایز تصویر تبلیغاتی شما در این نوع از تبلیغات بنری ۲۲۰*۷۱۸ پیکسل می باشد. که سایز بزرگ تصاویر تبلیغاتی وامکان نمایش تصاویر تبلیغاتی به صورت اسلاید شو این امکان را به شما می دهد تا کالا و خدمات خود را به شکلی کاملا" آشکار و موثر به بیننده و بازدید کننده وب سایت معرفی نمایید.این نوع تبلیغات بنری به صورت اسلاید شو، زیر منوی اصلی و در بالاترین قسمت صفحات تماس با ما ، راهنمای سایت ، شرایط استفاده، ورود به سایت و ثبت نام و همچنین صفحه گروه مربوطه نمایش داده می شود.


اساس و معیار تعیین تعرفه ها

معیار تعیین تعرفه آگهی افزایش احتمال دیده شدن آگهی توسط بازدیدکنندگان وب سایت می باشد. به عنوان مثال آگهی های طلایی زودتر از سایر آگهی ها نمایش داده می شوند،پس بیشتر احتمال دارد مورد بازدید قرار گیرند و به همین دلیل هزینه درج آنها بالاتر خواهد بود.
در مورد بنرهای تبلیغاتی نیز بالاتر رفتن امکان مشاهده بنر تبلیغاتی ، مکان ، سایز و نحوه نمایش بنر تبلیغاتی مهمترین نکاتی هستند که در تعیین تعرفه بنرها مد نظر گرفته شده اند.
کاربر گرامی دقت نمایید با توجه به محدودیت فضا و تعداد زیاد آگهی در وب سایت آگهی سازه ، آگهی ها و بنر ها در هنگام نمایش در اسلایدرها و مکان مربوط به آنها بصورت رندوم انتخاب و نمایش داده می شوند.

تخفیف ویژه

سایت آگهی سازه برای سفارش تبلیغات بنری و آگهی های طلایی،نقره ای و برنزی بر اساس مدت درج ، تخیف ویژه ای در نظر گرفته است که مقدار و میزان این تخفیف ویژه بطور کامل و دقیق در جدول تعرفه ها آمده است.

«« بسته های تبلیغاتی »»
ارائه بسته های متنوغ تبلیغاتی
کاربران محترم پس از ثبت نام و ورود به پنل کاربری قادر به مشاهده بسته های تبلیغاتی وب سایت آگهی سازه و خرید آنها خواهید بود. پس از خرید بسته مورد نظرتان بسته بصورت اتوماتیک فعال شده و می توانید آگهی ، بنر و یا رپورتاژ آگهی مد نظر خود را سفارش دهید و یا آگهی های خود را بروز رسانی نمایید.همچنین این نکته را به خاطر داشته باشید که اعتبار بسته تاثیری روی مدت زمان انتشار آگهی ها و بنر ها ندارد و این دو به هم ارتباطی ندارند. مثلا بسته ای که یکساله است ، کاربر یکسال فرصت دارد از بسته خود استفاده نماید و پس از این مدت بسته منقضی شده و از دسترس کاربر خارج می گردد.
«« پرداخت آنلاین »»

پرداخت از طریق درگاه پرداخت الکترونیک بانک پارسیان
بانک پارسیان
سایت آگهی سازه طی یک قرار داد رسمی با بانک پارسیان و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (پککو) امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتورهای مشتریان محترم را از طریق درگاه پرداخت الکترونیک این بانک فراهم نموده است.