026_34217097
026_34217097
آگهی های ایران » قزوین
<>
آخرین آگهی های ایران » قزوین

آخرین آگهی ها 
1399/1/30

تامین کننده آلیاژ ریختگری و صنعتی


تامین کننده آلیاژ ریختگری و صنعتی

نیکل 200     نیکل 201     نیکل 205     نیکل 230       نیکل 270          بصورت مقاطع، ورق، لوله، مفتول، سیم جوش و الکترود
مونل 400     مونل 401     مونل 404     مونل R-405   ...


محمدی ، ایران::قزوین ،تلفن:09122819760