026_34217097
026_34217097
آگهی های ایران » بوشهر
<>
آخرین آگهی های ایران » بوشهر

آخرین آگهی ها 
1400/5/30

فروش ماشین بانک نشای گلخانه


فروش ماشین بانک نشای گلخانه

ماشین بانک نشای گلخانه
ماشین بانک نشای گلخانه مخصوص کاربری در گلخانه های تولید نشا می باشد.
گلخانه های نشا بذر را در تیراژ بالا توسط ماشین ...


گروه صنعتی تیداپارس ، ایران::بوشهر ،تلفن:09904823436