026_34217097
026_34217097
تازه ترین مطالب بازار کار >> استخدام کارمند
تازه ترین مطالب 
چرا آمار در بازاریابی بکار می رود؟


برای شناسایی روند بازار و ارزیابی و اندازه گیری پتانسیل موفقیت برنامه های بازاریابی ، از آمار در بازاریابی استفاده می شود.


تاریخ درج مطلب: 1399/11/27

آخرین آگهی های بازار کار » استخدام کارمند

آخرین آگهی ها 
1399/3/20

استخدام کارمنداداری حضوری یا دورکاری انشارات معتبر


استخدام کارمنداداری حضوری یا دورکاری انشارات معتبر

انتشارات ارشدان  برای تکمیل کادر پرسنلی خود 4 نفر استخدام می نماید:

نیروی مورد نیاز:
2 نفر کارمند تمام وقت اداری  کار با کامپیوتر  و تلفن - ...


خانم علوی ، ایران »» تهران ،تلفن:09196889330