026_34217097
026_34217097
آگهی های کامپیوتر » سایر خدمات اینترنت
آخرین آگهی های کامپیوتر » سایر خدمات اینترنت

آخرین آگهی ها 
1399/6/19

 اجرای لینک وایرلس در سراسر کشور


اجرای لینک وایرلس در سراسر کشور

***شرکت فنی مهندسی مبین رایانه****
اجرای لینک های وایرلس تا فاصله 100 کیلومتر در
کشور در تمامی مناطق شهری و کوهستانی
طراحی و اجرای لینک وایرلس پوینت ...


سعید رهنما ، ایران »» تهران ،تلفن:09352627147