۰۹۹۱۹۷۳۳۳۵۰
۰۹۹۱۹۷۳۳۳۵۰

آگهی های ایران » سیستان و بلوچستان

<>
آخرین آگهی های ایران » سیستان و بلوچستان

آخرین آگهی ها 
1403/2/24

دنبال کار میگردم


دنبال کار میگردم

سنم ۲۹ سال و دیپلم دارم رانندگی انواع ماشین تراکتور بلدم آشنای با سیستم فول هستم دست ب اچاره هستم جوشکاری برشکاری بلدم زابل ساکن هستم .
...


دنبال کار هستم ، ایران::سیستان و بلوچستان ،تلفن:۰۹۰۳۰۶۴۸۷۹۴