۰۲۶_۳۴۲۱۷۰۹۷
۰۲۶_۳۴۲۱۷۰۹۷
آگهی های ایران » سیستان و بلوچستان
<>
آخرین آگهی های ایران » سیستان و بلوچستان

آخرین آگهی ها 
1400/12/2

اسپری تست مایع نافذبایکوتست PT


اسپری تست مایع نافذبایکوتست PT

ست اسپری تست مایع نافذ BYCOTEST PT

مناسب جهت پیدا کردن ناپیوستگی های انواع سطوع فلزی و غیرفلزی به صورت کنتراست رنگی در سه قوطی اسپری نفوذ ...


فرهان گستر ، ایران::سیستان و بلوچستان ،تلفن:۰۹۰۳۴۱۱۹۳۸۵