026_34217097
تعرفه تبلیغات

تعرفه آگهی ها

برای مشاهده تعرفه های هر نوع آگهی، مدت مورد نظرتان را از منوی پائین افتادنی زیر انتخاب نمایید:

جدول تعرفه آگهی ها
گروهنوع آگهیمدت درجقیمتقیمت با تخفیف ویژههزینه طراحیسفارش
رایگانآگهی رایگانرایگانرایگانرایگانطراحی نداردسفارش
توضیح: آگهی های رایگان را نمی توان لینکدار نمود و پنجره تماس ندارند و در تمام صفحات دیرتر از آگهی های طلائی ، نقره ای و برنزی لود می شوند.
برنزیآگهی برنزی (نوع B)یک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد 60,000 ریالتخفیف ویژه ندارد20,000 ریالسفارش
توضیح: آگهی های برنزی نوع B دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های برنزی نوع C لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی برنزی نوع B خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 7 عکس ایجاد نمایید.
برنزیآگهی برنزی (نوع A) یک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد 80,000 ریالتخفیف ویژه ندارد20,000 ریالسفارش
توضیح: آگهی های برنزی نوع A دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های برنزی نوع B لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی برنزی نوع A خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 8 عکس ایجاد نمایید.
نقره ایآگهی نقره ای (نوع B)یک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد 140,000 ریالتخفیف ویژه ندارد25,000 ریالسفارش
توضیح: آگهی های نقره ای نوع B دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های نقره ای نوع C لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی نقره ای نوع B خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 11 عکس ایجاد نمایید.
نقره ایآگهی نقره ای (نوع A) یک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد 160,000 ریالتخفیف ویژه ندارد25,000 ریالسفارش
توضیح: آگهی های نقره ای نوع A دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های نقره ای نوع B لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی نقره ای نوع A خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 12 عکس ایجاد نمایید.
طلاییآگهی طلائی (نوع B)یک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد 220,000 ریالتخفیف ویژه ندارد30,000 ریالسفارش
توضیح: آگهی های طلائی نوع B دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های طلائی نوع C لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی طلائی نوع B خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 15 عکس ایجاد نمایید.
طلاییآگهی طلائی (نوع A)یک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد 240,000 ریالتخفیف ویژه ندارد30,000 ریالسفارش
توضیح: آگهی های طلائی نوع A دارای پنجره تماس اند و می توان آنها را لینکدار نمود، بعلاوه اینکه در تمام صفحات زودتر از آگهی های طلائی نوع B لود می شوند.ضمنا" شما می توانید برای آگهی طلائی نوع A خود گالری تصاویری با تعداد حداکثر 16 عکس ایجاد نمایید.

تعرفه تبلیغات بنری

برای مشاهده تعرفه های هر نوع بنر، مدت مورد نظرتان را از منوی پائین افتادنی زیر انتخاب نمایید:


جدول تعرفه بنرها
نوع بنرمدت درجقیمتقیمت با تخفیف ویژههزینه طراحیسفارش
تبلیغات بنری نوع Eیک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد 300,000 ریالتخفیف ویژه ندارد40,000 ریالسفارش
تبلیغات بنری نوع Dیک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد 350,000 ریالتخفیف ویژه ندارد45,000 ریالسفارش
تبلیغات بنری نوع Cیک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد 400,000 ریالتخفیف ویژه ندارد50,000 ریالسفارش
تبلیغات بنری نوع Bیک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد 500,000 ریالتخفیف ویژه ندارد55,000 ریالسفارش
تبلیغات بنری نوع Aیک ماهه »» تخفیف ویژه ندارد 600,000 ریالتخفیف ویژه ندارد60,000 ریالسفارش

دسته بندی تبلیغات در وب سایت آگهی سازه دات کام

تبلیغ و ثبت نیازمندی از طریق سفارش آگهی


بطور کلی در وب سایت آگهی سازه آگهی ها چهار دسته اند:
  1. آگهی های رایگان
  2. آگهی های برنزی
  3. آگهی های نقره ای
  4. آگهی های طلایی

1) آگهی های رایگان: آگهی های رایگان را نمی توان لینکدار نمود و پنجره تماس ندارند و در تمام صفحات دیرتر از (آگهی های طلائی ، نقره ای و برنزی) لود می شوند.


2) آگهی های برنزی: آگهی های برنزی را نمی توان لینکدار نمود ولی دارای پنجره تماسند .این آگهی ها در تمامی صفحات زود تر از آگهی های رایگان نمایش داده می شوند.


3) آگهی های نقره ای: آگهی هایی که دارای پنجره تماسند و می توان آنها را لینکدار نمود.این آگهی ها در تمامی صفحات زود تر از آگهی های برنزی نمایش داده می شوند.


4) آگهی های طلایی: آگهی هایی که دارای پنجره تماسند و می توان آنها را لینکدار نمود.این آگهی ها در تمامی صفحات زود تر از آگهی های نقره ای نمایش داده می شوند.


تبلیغات از طریق سفارش بنر


بطور کلی در وب سایت آگهی سازه پنج نوع تبلیغات بنری وجود دارد.
نوع E در این نوع از تبلیغات بنری ، تصویر تبلیغات بنری شما کنار اخبار سایت در سمت راست صفحه اصلی و تمام صفحاتی که اخبار سایت وجود دارند در ابعاد استاندارد 120*120 پیکسل ، 125* 125 پیکسل و 140*140 پیکسل نمایش داده می شود. تصویر تبلیغات بنری شما حداکثر می تواند دارای ابعاد 140*140 پیکسل باشد.
نوع D در این نوع از تبلیغات بنری ، تصویر تبلیغات بنری شما در سمت چپ صفحه اصلی وصفحات تماس با ما ، راهنمای سایت ، شرایط استفاده، ورود به سایت و ثبت نام و همچنین صفحه گروه مربوطه و زیر تبلیغات بنری نوع B در ابعاد استاندارد 120*120 پیکسل ، 125* 125 پیکسل و 140*140 پیکسل نمایش داده می شود. تصویر تبلیغات بنری شما حداکثر می تواند دارای ابعاد 160*160 پیکسل باشد.
نوع C در این نوع از تبلیغات بنری ، تصویر تبلیغات بنری شما در صفحه اصلی زیر آگهی های برنزی و رایگان و در صفحه گروه مربوطه زیر آخرین آگهی ها در ابعاد استاندارد 60*468 پیکسل نمایش داده می شود. تصویر تبلیغات بنری شما حداکثر می تواند دارای ابعاد 100*700 پیکسل باشد.
نوع B در این نوع از تبلیغات بنری ، تصویر تبلیغات بنری شما در سمت چپ صفحه اصلی وصفحات تماس با ما ، راهنمای سایت ، شرایط استفاده، ورود به سایت و ثبت نام و همچنین صفحه گروه مربوطه زیر بخش پرداخت آنلاین ، در ابعاد استاندارد 240*120 پیکسل و 150* 180 پیکسل نمایش داده می شود. تصویر تبلیغات بنری شما حداکثر می تواند دارای ابعاد 300*180 پیکسل باشد.
نوع A بهترین نوع تبلیغات بنری در وب سایت آگهی سازه می باشد. سایز تصویر تبلیغاتی شما در این نوع از تبلیغات بنری 220*718 پیکسل می باشد. که سایز بزرگ تصاویر تبلیغاتی وامکان نمایش تصاویر تبلیغاتی به صورت اسلاید شو این امکان را به شما می دهد تا کالا و خدمات خود را به شکلی کاملا" آشکار و موثر به بیننده و بازدید کننده وب سایت معرفی نمایید.این نوع تبلیغات بنری به صورت اسلاید شو، زیر منوی اصلی و در بالاترین قسمت صفحات تماس با ما ، راهنمای سایت ، شرایط استفاده، ورود به سایت و ثبت نام و همچنین صفحه گروه مربوطه نمایش داده می شود.


اساس و معیار تعیین تعرفه ها

معیار تعیین تعرفه آگهی افزایش احتمال دیده شدن آگهی توسط بازدیدکنندگان وب سایت می باشد. به عنوان مثال آگهی های طلایی زودتر از سایر آگهی ها نمایش داده می شوند،پس بیشتر احتمال دارد مورد بازدید قرار گیرند و به همین دلیل هزینه درج آنها بالاتر خواهد بود.
در مورد بنرهای تبلیغاتی نیز بالاتر رفتن امکان مشاهده بنر تبلیغاتی ، مکان ، سایز و نحوه نمایش بنر تبلیغاتی مهمترین نکاتی هستند که در تعیین تعرفه بنرها مد نظر گرفته شده اند.
کاربر گرامی دقت نمایید با توجه به محدودیت فضا و تعداد زیاد آگهی در وب سایت آگهی سازه ، آگهی ها و بنر ها در هنگام نمایش در اسلایدرها و مکان مربوط به آنها بصورت رندوم انتخاب و نمایش داده می شوند.

تخفیف ویژه

سایت آگهی سازه برای سفارش تبلیغات بنری و آگهی های طلایی،نقره ای و برنزی بر اساس مدت درج ، تخیف ویژه ای در نظر گرفته است که مقدار و میزان این تخفیف ویژه بطور کامل و دقیق در جدول تعرفه ها آمده است.

«« پرداخت آنلاین »»

پرداخت از طریق درگاه پرداخت الکترونیک بانک پارسیان
بانک پارسیان
سایت آگهی سازه طی یک قرار داد رسمی با بانک پارسیان و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (پککو) امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتورهای مشتریان محترم را از طریق درگاه پرداخت الکترونیک این بانک فراهم نموده است.برای استفاده از این خدمات کافیست ابتدا در سیستم عضو شوید و سپس سفارش آگهی یا بنر مورد نظر خود را در سیستم ثبت نمائید سفارش شما در اسرع وقت بررسی شده و در صورتیکه جزء یکی از انواع تبلیغات بنری و یا آگهی های طلائی، نقره ای و یا برنزی باشد،فاکتور مربوطه برای سفارش یا سفارش های شما صادر خواهد شد. بعد از صدور فاکتور شما می توانید با مراجعه به منوی فاکتورهای من در پنل کاربری نسبت به پرداخت و فعال سازی تبلیغات خود اقدام نمائید.

«« پرداخت حضوری »»

پرداخت از طریق کلیه شعب بانک پارسیان

شما می توانید مبلغ فاکتور خود را از طریق کلیه شعب بانک پارسیان در سراسر ایران به شماره حساب
210780001294212006
نزد بانک پارسیان واریز نمایید. و یا از طریق کلیه خودپردازهای متصل به شبکه شتاب به شماره کارت
6221-0612-0098-5051
واریز نمایید.

پرداخت از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران

شما می توانید مبلغ فاکتور خود را از طریق کلیه شعب بانک صادرات در سراسر ایران به شماره حساب
0328913995003
نزد بانک صادرات ایران واریز نمایید ویا از طریق کلیه خودپردازهای متصل به شبکه شتاب به شماره کارت
9790 - 2547 - 6911 - 6037
واریز نمایید.
کلیه حساب های فوق به نام آقای مهندس
اسماعیل احمدی
می باشد.