026_34217097
026_34217097
آخرین آگهی های کامپیوتر » خدمات شبکه

آخرین آگهی ها 
1394/1/8

خدمات پسیوشبکه (فیبروکابلکشی، ترانک و داکت،پچ پنل)


خدمات پسیوشبکه (فیبروکابلکشی، ترانک و داکت،پچ پنل)

خدمات پسیوشبکه (فیبروکابلکشی، ترانک و داکت، پچ پنل،آرایش رک)
اجرای کامل passive شبکه شامل:
نصب و آرايش رک- نصب سوئيچ - نصب پچ پنل - نصب داکت ...


سعید کریمی ، ایران »» تهران ،تلفن:77462036